BLAJWIN

Wiersze

Na pierwszej wystawie BLAJWIN tragiczny poeta grecki NEMEΣIΣ na widok 9 BLAJWINÓW, w wyniku prawdziwego natchnienia napisał 9 utworów poetyckich. Zdjęcia rękopisów poniżej:

4.jpg
9.jpg
2.jpg
6.jpg
5.jpg
1.jpg
3.jpg
7.jpg
8.jpg