Biżuteria

Wystawy

Miniatury malarskie na ceramice

Katarzyna Fijałkowska, Krzysztof Iwin i Tomasz QneV Kulesza Glaza Expo Design , Długi Targ 20/21, Gdańsk tel./fax (058) 301 47 65

wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa wystawa

Wystawa biżuterii

wrzesień/październik 2003r. Galeria Sztuki Dimidium Toto ul. Kościuszki 4/8b , 81 - 704 Sopot , tel. (058) 550 77 87

Prezentacja biżuterii

Pokaz mody z okazji Święta Ulicy Bohaterów Monte Cassino (2003)

Niestety działalność jest zawieszona do odwołania. Informuję, że nie mam możliwości realizowania zamówień na biżuterię i wykonywania replik istniejących egzemplarzy.