BLAJWIN

BLAJWIN Tworzywo wykorzystane w procesie konstrukcji BLAJWINÓW jest immanentnie obarczone skutkami dualnego postrzegania rzeczywistości, pierwiastkiem zła materialnego czyli w skrócie ZŁO-M (zło materialne). BLAJWIN za cel postawił sobie wydobycie i przekształcenie potencjału zawartego w smutnym świecie przedmiotów niepotrzebnych, porzuconych i skazanych na bycie poza nawiasem zdarzeń.
BLAJWIN nie stara się odtworzyć powierzchownej i lekkiej gładkości świata kolorowych opakowań i wyrafinowanych kształtów nowoczesnej pustki - wręcz odwrotnie - BLAJWIN to idea zewnętrznie chropowata, nieprzystępna ad hoc, będąca jednako wyrazem niezniszczalnego i próbą powrotu do klasycznej prostoty, harmonii, odwołująca się do dziecięcej wrażliwości i nieskażonego niczym zwyczajnego poczucia humoru.
Tym samym BLAJWIN stoi w opozycji do świata zaprojektowanej awaryjności i celowej nieprzydatności tzw. "planned obsolescence" gdzie tworzy się piękne produkty w taki sposób, aby po krótkim czasie użytkowania nadawały się do wymiany na nowszy model...
BLAJWIN to czysta niezniszczalna idea - reprezentowana przez materialny strzęp świata uratowanego od zagłady. Zawsze aktualna, prawie konieczna, z gwarancją braku - opcji updatu.
(Mieervug Sveerg)